Świadectwa charakterystyki energetycznej, audyty energetyczne “Czyste powietrze”

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Zgodnie ustaw o charakterystyce energetycznej  budynków (Dz.U. 2021 poz. 497, z późn. zm.) przy sprzedaży, najmie i oddaniu do użytku budynków lub ich części (z wybranymi wyłączeniami) należy zapewnić sporządzenie i przekazać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Osoba sporządzająca świadectwo powinna mieć opisane w ustawie kompetencję, powinna być wpisana do rządowego wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyk oraz dysponować odpowiednim ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Charakterystyka obiektu jest sporządzana w oparciu o rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376, z późn. zm.) 

W celu zlecenia sporządzenia charakterystyki energetycznej należy przygotować:

  • Kopię dokumentacji technicznej budynku lub lokalu
  • Informacje o przeprowadzonych remontach
  • Informacje spoza dokumentacji technicznej o materiałach zastosowanych do budowy oraz stolarce otworowej
  • Informacje o systemach grzewczych i chłodniczych
  • Informacje o rekuperatorze
  • Inwentaryzację budynku lub informacje o powierzchni użytkowej z księgi wieczystej
  • Możliwość wizji lokalnej z oględzinami wraz z urządzeniami i instalacjami w częściach wspólnych
  • Pierwotne świadectwo charakterystyki energetycznej

Projektowana Charakterystyka Energetyczna

Zgodnie z rozporządzeniem sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) elementem projektu technicznego jest projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Dotychczas traktowana pobieżnie przez projektantów, dziś po zmianach w prawie budowlanych poprawnie wykonana charakterystyka projektowana może warunkować skuteczność odbioru budynku. Dobrze zrobiona charakterystyka energetyczna powinna pomagać inwestorowi i projektantowi w podjęciu odpowiednich decyzji inwestycyjnych.

Energetic label, euro money and calculator on black table.

Audyt Energetyczny “Czyste Powietrze”

Audyt energetyczny ma na celu wskazanie inwestorowi właściwych kierunków inwestycji w termomodernizację przegród zewnętrznych, systemów wentylacji, instalacji grzewczych lub chłodniczych. Audyt energetyczny pozwala spojrzeć przez zimną kalkulację na zasadność planowanych wydatków na ocieplenie lub wskazań modernizację jako dobre ulokowanie swoich środków w dobie dynamicznego wzrostu cen energii i spadku wartości pieniądza.

W czasach kiedy ograniczenie zużycia energii jest modne, gdy rośnie liczba rządowych programów wsparcia modernizacji a za tym liczba reklam produktów warto zainwestować w audyt lub konsultację z osobą zdolną do chłodnej kalkulacji naszych przedsięwzięć, które okazują się często nieuzasadnione lub wręcz szkodliwe dla budynku.

Ustawodawca nie określa żadnych szczególnych wymagań wobec audytorów – jest to wolny zawód, który jednak wymaga szerokich kompetencji. Warto zweryfikować kompetencje osoby, na pracy, której mamy oprzeć swoje inwestycje.

Audyt energetyczny może być zlecony na potrzeby prywatne lub na potrzeby różnych rządowych programów wsparcia np. “Czyste Powietrze” lub “Premia Termomodernizacyjna BGK”.

Podstawa prawna do sporządzenia audytu energetycznego:

  • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2022 poz. 438)
  • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn. zm.)

Modelowanie Procesów Fizycznych, Zawilgocenie Przegrody, Mostki Cieplne

Kierunkuje swój rozwór na stosowanie metod szczegółowych i modelowania numerycznego w zakresie procesów cieplnych oraz transportu masy (wilgoci) zachodzących w przegrodach budowlanych. Chętnie podejmuję się zagadek związanych z przepływem ciepła. Na obecnym etapie jest to usługa nieprofesjonalna ale staram się zderzać z problemami celem zdobycia doświadczenia.

Skorzystaj z pomocy specjalisty

Masz pytania?

Zapraszam do kontaktu!

Krzysztof Jasiński

Bardzo rzetelna i profesjonalna pomoc przy odbiorze mieszkania. Duża wiedza odnośnie prawa budowlanego i norm przeciw-pożarowych. Profesjonalny sprzęt pomiarowy, samodzielność i sumienność.

Agnieszka

Polecam, warto skorzystać z usług Pana Krzysztofa a w szczególności z badania termowizyjnego. Wyposażony w profesjonalny sprzęt i odpowiednią wiedzę do jego obsługi potrafi dokonać odpowiedniej interpretacji pomiarów. Warto skorzystać z usług profesjonalisty.

Robert

Polecam usługi Pana Krzysztofa w zakresie odbioru mieszkania. Profesjonalista, który od samego początku sprawiał dobre wrażenie. Podczas pierwszego kontaktu przekazał wszystko co będzie niezbędne, żeby mógł jak najlepiej wykonać usługę. Na odbiór przyjechał z całym niezbędnym sprzętem, kamerą termowizyjną, a nawet urządzeniem do sprawdzania sygnału antenowego. Czujnym okiem wypatrzył kilka usterek. Pan Krzysztof dodatkowo udzielił porad odnośnie wykończenia i na co uważać podczas niego.

Tomasz