Pomiary i badania w budownictwie

Pomiar Zasolenia Murów

Wskutek oddziaływania wilgoci do przegród mogą być transportowane jony soli, które mogą negatywnie oddziaływać na zbrojenie oraz rozsadzać powierzchnię murów i tynków podczas procesu wysychania. Do pomiaru zasolenia wykorzystuję zestaw “Diagnosekoffer für Mauerwerkssanierung” do oznaczenia zawartości siarczanów, chlorków i azotanów. Oznaczenie soli jest istotne przy doborze metody osuszania stwierdzeniu konieczności zastosowania tynków “ofiarnych”. Stężenie jonów solnych może być wskaźnikiem źródła pochodzenia wilgoci.

Pomiar Wilgotności, Mapowanie, Monitoring Procesu Suszenia, Wzorcowa Wagosuszarka

Wykonuję wskaźnikowe pomiary zawilgocenia metodą elektrooporową na różnych podłożach przy wykorzystaniu sond wgłębnych, które potrafią wskazać zawilgocenie w trudnodostępnych miejscach często niewidocznych na powierzchni przegrody, np. pod posadzką, pod elewacji, wewnątrz muru, w styropianie lub wełnie, na poddaszu, w konstrukcji szkieletowej.

Tam gdzie jest potrzebny precyzyjny pomiar lub nie jest możliwy innymi metodami z uwagi zasolenie dokonuje badania dokładnego za pomocą wzorcowanej wagosuszarki. Dokładny pomiar może być konieczny przy różnego rodzaju sporach, przed ułożeniem podłogi drewnianej lub tam gdzie zasolenie lub brak kalibracji uniemożliwia użycia typowych mierników.

Pomiar wagosuszarką może być wykonany dla wyrobów z wielu gałęzi przemysłu. Mogę pomóc w badań procesu produkcji spoza branży budowlanej jednak wymaga to ustalenia procedur pomiarowych.

Wydajność Wentylacji i Jakość Powietrza

Poprawna wentylacja jest warunkiem zdrowego budynku, dobrego snu, samopoczucia i wydajności naszego mózgu. Sprawna wentylacja jest warunkiem pozbycia się problemów z wilgocią w mieszkaniu i chorobotwórczymi grzybami pleśniowymi

Dysponuje szeregiem urządzeń do pomiaru strumienia powietrza przy wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej, rekuperacji również przy zawirowanej strudze. Wykorzystuję termoanemometr do wyszukania przecieków powietrza oraz temperatury na wylotach klimatyzacji lub nagrzewnic.

Rozwiązuję problemy z wentylacją grawitacyjną oraz jakością powietrza. Mierzę wilgotność powietrza, wyznaczam punkt rosy i punkt pleśniowy, szacuję prostymi miernikami zawartość dwutlenku węgla, formaldehydów, pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10.

Usług w zakresie pomiaru wentylacji mechanicznej i pomiaru związków w powietrzu nie wykonuję profesjonalnie ani nie posiadam uprawnień z zakresu instalacji sanitarnych i wentylacji. Sprzęt, wiedza i zdobyte doświadczenie pozwalają mi aby być pierwszą linią wsparcia przy tego typu problemach.

Degradacja Betonu i Korozja Zbrojenia

Beton poddany zawilgoceniu lub oddziaływaniu środowiska agresywnego może rozpocząć degradację za czym może pójść przerwanie pasywnej ochrony zbrojenia. Jednym ze wskaźników karbonatyzacji otuliny betonowej jest oznaczenie PH otuliny. Używam wskaźnika kolorymetrycznego “Rainbow Test”, który identyfikuje odczyn PH zagrażający korozji stali oraz głębokości degradacji betonu.

Geometria, Rozwarcie Rys

Lupa brinella, szczelinomierz, miarki, dalmierz, kątowniki, poziomice, szablony wad szklarskich, znajomość norm i przepisów – czyli wszystko co niezbędne inżynierowi do badania podstawowych odchyłek w budownictwie.  

Wykonuję pomiar rozwarcia rys konstrukcjach murowych i żelbetowych celem stwierdzenia przekroczenia stanu granicznego użytkowalności. Pomagam przy montażu szczelinomierzy do monitoringu zarysowań i pęknięć konstrukcji

Pobieranie Próbek Do Badań Skażenia Biologicznego

Współpracuję z laboratoriami i specjalistami od badań mikrobiologicznych i jestem przeszkolony do pobierania próbek celem wykonania szczegółowych badań  oznaczenia rodzaju skażenie biologicznego. Badania pomagają w oszacowaniu zagrożenia zdrowotnego, sposobu dezynfekcji i zabezpieczenia budynku.

Sprawdzenie Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych

Posiadam mierniki do badań instalacji elektrycznej, ciągłości okablowania teletechnicznego RG6, RJ45 oraz obecności sygnału telewizji naziemnej lub satelitarnej. 

Pomiarów nie wykonuję profesjonalnie, nie posiadam uprawnień z zakresu instalacji elektrycznych – mogę być pierwszą linią wsparcia przy prostym problemach.

Wyszukiwanie Przecieków

Posiadany sprzęt oraz lata pracy w budownictwie mieszkaniowym pozwoliły mi na nabraniu doświadczenia i przede wszystkim wyobraźni przy wyszukiwaniu różnego rodzaju przecieków, które  stanowią ciekawą zagadkę. Dysponuje kamerą termowizyjną, prostą kamerą endoskopową, różnego rodzaju barwnikami, miernikami wilgoci oraz wiedzą na temat metod, technik i procedur wyszukiwania. 

Nie prowadzę profesjonalnych i kompleksowych usług wyszukiwania przecieków ani osuszania budynków. Służę pomocą, zdobytym doświadczeniem oraz sprzętem jako pierwsza linia wsparcia

Skorzystaj z pomocy specjalisty

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną:

Krzysztof Jasiński

Bardzo rzetelna i profesjonalna pomoc przy odbiorze mieszkania. Duża wiedza odnośnie prawa budowlanego i norm przeciw-pożarowych. Profesjonalny sprzęt pomiarowy, samodzielność i sumienność.

Agnieszka

Polecam, warto skorzystać z usług Pana Krzysztofa a w szczególności z badania termowizyjnego. Wyposażony w profesjonalny sprzęt i odpowiednią wiedzę do jego obsługi potrafi dokonać odpowiedniej interpretacji pomiarów. Warto skorzystać z usług profesjonalisty.

Robert

Polecam usługi Pana Krzysztofa w zakresie odbioru mieszkania. Profesjonalista, który od samego początku sprawiał dobre wrażenie. Podczas pierwszego kontaktu przekazał wszystko co będzie niezbędne, żeby mógł jak najlepiej wykonać usługę. Na odbiór przyjechał z całym niezbędnym sprzętem, kamerą termowizyjną, a nawet urządzeniem do sprawdzania sygnału antenowego. Czujnym okiem wypatrzył kilka usterek. Pan Krzysztof dodatkowo udzielił porad odnośnie wykończenia i na co uważać podczas niego.

Tomasz