Opinie i ekspertyzy mykologiczne

Usługi

Opinie i Ekspertyzy Mykologiczne

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) dział VIII Rozdział 1 i 4, budynek powinien spełniać szereg wymagań względem ochrony przed wilgocią oraz korozją biologiczną.

§ 322 ust. 3, ww. rozporządzenia:
“Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku, w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, należy wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników – odpowiednie roboty zabezpieczające”

Jako specjalista oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa podejmuje się zadań w budynkach porażonych biologicznie przez grzyby i owady oraz degradujących się wskutek oddziaływania wody i soli.

Czym może zająć się specjalista w zakresie mykologii budowlanej?

Ustaleniem przyczyn:

 • Zawilgocenia przegród wskutek oddziaływania m.in. wód opadowych lub gruntowych
 • Wystąpienia kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody budowlanej lub na jej powierzchni (mokre narożniki)
 • Pojawienia się grzybów domowych i pleśniowych, alg, glonów, mchów
 • Ataku drewna przez owady ksylofagiczne
 • Problemów z wentylacją i stanem jakości powietrza w budynku

Wykonaniem niezbędnych pomiarów oraz badań:

 • Wartości zawilgocenia
 • Poziomu zasolenia murów
 • postępu karbonatyzacji betonu (PH otuliny)
 • Zakresu zniszczeń konstrukcji drewnianych
 • Pobraniem do badań próbek celem ustalenia poziomu oraz rodzaju skażenia biologicznego (z powietrza lub powierzchni)

Wydaniem zaleceń:

 • Do sposobu dezynfekcji
 • Naprawy konstrukcji
 • Napraw celem usunięcia przyczyn degradacji
 • Sposobu osuszania
 • Sposobu wtórnej impregnacji

Działanie mykologa jest często interdyscyplinarne dlatego niekiedy jest potrzebna współpraca z laboratoriami, projektantami konstrukcji, rzeczoznawcą. 

W swojej pracy korzystam z różnego rodzaju mierników opisanych w zakładce “Pomiary i Badania”.
Zapewniam współpracę i uzgodnienie ekspertyzy z rzeczoznawcą stowarzyszenia.

Skorzystaj z pomocy specjalisty

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną:

Krzysztof Jasiński

Bardzo rzetelna i profesjonalna pomoc przy odbiorze mieszkania. Duża wiedza odnośnie prawa budowlanego i norm przeciw-pożarowych. Profesjonalny sprzęt pomiarowy, samodzielność i sumienność.

Agnieszka

Polecam, warto skorzystać z usług Pana Krzysztofa a w szczególności z badania termowizyjnego. Wyposażony w profesjonalny sprzęt i odpowiednią wiedzę do jego obsługi potrafi dokonać odpowiedniej interpretacji pomiarów. Warto skorzystać z usług profesjonalisty.

Robert

Polecam usługi Pana Krzysztofa w zakresie odbioru mieszkania. Profesjonalista, który od samego początku sprawiał dobre wrażenie. Podczas pierwszego kontaktu przekazał wszystko co będzie niezbędne, żeby mógł jak najlepiej wykonać usługę. Na odbiór przyjechał z całym niezbędnym sprzętem, kamerą termowizyjną, a nawet urządzeniem do sprawdzania sygnału antenowego. Czujnym okiem wypatrzył kilka usterek. Pan Krzysztof dodatkowo udzielił porad odnośnie wykończenia i na co uważać podczas niego.

Tomasz