Inspektor nadzoru, przeglądy okresowe, opinie techniczne

Usługi

Przeglądy Okresowe

Ustawa prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) w art. 62 zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do wykonywania ich okresowych przeglądów w zakresie i odstępach czasu określonych ustawą. Dotyczy to również budynków jednorodzinnych i obiektów niebędących budynkami.

W zakresie swoich uprawnień budowlanych zapewniam kontrolę techniczną w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu oraz jego estetyki i otoczenia.

Jeżeli jest potrzeba, współpracuję ze specjalistami innych branż dokonującymi kontroli (p.poż, instalacje sanitarne, elektrycznie, kominiarz)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - spec. konstrukcyjno- budowlana

Konieczność zatrudnienia i ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego może wynikać z decyzji o pozwoleniu na budowę, jako narzut wynikający z konieczności dodatkowej kontroli w związku z poziomem skomplikowania robót. Urzędnik nakłada obowiązek ustanowienia inspektora w oparciu o rozporządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554). Obowiązek może dotyczyć też domów jednorodzinnych, w których występuje posadowienie na płycie fundamentowej, balkony o odpowiednio dużym obciążeniu lub duże wsporniki.

Inwestor we własnym zakresie dbając o własne interesy może ustanowić inspektora nadzoru w różnych branżach aby na budowie mieć przedstawiciela technicznego, który posiada określone ustawowo prawa i obowiązki.

zgodnie z art. 25 ww. ustawy:
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Świadczę usługi inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na rynku deweloperskim oraz dla inwestorów prywatnych

New Build houses

Opinie i Oceny Techniczne

Stwierdzenie poprawności lub stwierdzenie wad w robotach budowlanych wymaga szerokiej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, przepisów techniczno- budowlanych, tzw. sztuki budowlanej, materiałów budowlanych oraz zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w budownictwie. Osoba wydają orzeczenie techniczne powinna potrafić celnie i logicznie uzasadniać swoje tezy.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
“Art. 12. 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych (…)”

W związku z moją naturą osoby, która stara sią dążyć do istoty rzeczy, uważam się za odpowiednią osobę tam gdzie potrzebna jest kompleksowa ocena fachowca.

Skorzystaj z pomocy specjalisty

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną:

Krzysztof Jasiński

Bardzo rzetelna i profesjonalna pomoc przy odbiorze mieszkania. Duża wiedza odnośnie prawa budowlanego i norm przeciw-pożarowych. Profesjonalny sprzęt pomiarowy, samodzielność i sumienność.

Agnieszka

Polecam, warto skorzystać z usług Pana Krzysztofa a w szczególności z badania termowizyjnego. Wyposażony w profesjonalny sprzęt i odpowiednią wiedzę do jego obsługi potrafi dokonać odpowiedniej interpretacji pomiarów. Warto skorzystać z usług profesjonalisty.

Robert

Polecam usługi Pana Krzysztofa w zakresie odbioru mieszkania. Profesjonalista, który od samego początku sprawiał dobre wrażenie. Podczas pierwszego kontaktu przekazał wszystko co będzie niezbędne, żeby mógł jak najlepiej wykonać usługę. Na odbiór przyjechał z całym niezbędnym sprzętem, kamerą termowizyjną, a nawet urządzeniem do sprawdzania sygnału antenowego. Czujnym okiem wypatrzył kilka usterek. Pan Krzysztof dodatkowo udzielił porad odnośnie wykończenia i na co uważać podczas niego.

Tomasz