Czy Powietrze To Dobry Izolator?

Jako młody nieopierzony student budownictwa na swoim pierwszym prac murowych spotkałem się znanym i lubianym powiedzonkiem: „Panie te dziury w murze to lepiej, powietrze to dobry izolator”.

Trudno nie przyznać racji…

Współczynnik przewodzenia ciepła powietrza szacuje się na ok. 0,025 W/(m·K) – jest to wynik znacznie lepszy od tego mogą osiągnąć wyroby z grupy styropianów oraz wełen (0,032-0,045 W/mK). Porównywalny współczynnik osiągają wyroby spienione składające się w 90% z gazów i powietrza zamkniętego w porach (np. PUR/PIR).

Problem polega na tym, że ta teoria sprawdza się dla skali mikro….

Transport ciepła odbywa się na trzy sposoby: przenikanie, promieniowanie, konwekcje (omywanie powierzchni pod wpływem ruchu powietrza).

W skali makro (uogólniając i upraszczając) transport ciepła w ciele stałym odbywa się tylko przez przewodnictwo. W stanie gazowym “makro” istotną rolę grają wszystkie trzy procesy, tj. mamy wyżej wspomniane bardzo niskie przewodnictwo cieplne, pojawia się ruch powietrza wskutek różnicy temperatur na obu powierzchniach szczeliny oraz powierzchnie, które się „widzą” wymieniają się przez promieniowanie. W tabelkach podaje się tylko wartość dot. przewodnictwa gazów „nieruchomych”, a reszta jest przedmiotem trudnych analiz.

Jako wizualizacje zagadnienia wstawiam grafikę ze strony randomowego producenta, który w swojej ofercie posiada dwa bloczki:
  • Pierwszy z pustkami powietrza o gorszym przebadanym współczynniku przenikania dla wyrobu.
  • Drugi z pustkami wypełnionymi styropianem, który jest dwa razy gorszym izolatorem od powietrza. Pomimo tego bloczek osiąga lepsze parametry.
Pustka powietrza może czasem wpływać pozytywnie. Trudno jednoznacznie wybadać każdy przypadek ale pozostawiając niewypełniony szczeliny możemy zaryzykować również pogorszenie szczelności przegrody pod kątem przenikania powietrza, akustyki oraz ułatwić parze wodnej skraplanie się w wolnej przestrzeni.
Zdjęcie bloczków pobrane od producenta:

Zapraszam do korzystania z moich usług z zakresu wykonania świadectw charakterystyki audytu energetycznego i analiz z zakresu fizyki budowli:
https://jasinskinadzory.pl/swiadectwa-charakterystyki-energetycznej-audyty-energetyczne-czyste-powietrze/

Facebook
Twitter
LinkedIn