Dziennik budowy, Wpisy Inwestora, Budowlane SCI-FI

Chciałem wbić kij w mrowisko i zwrócić uwagę na “błędy” formalne w prowadzeniu budowy domów jednorodzinnych, które są dość głęboko zakorzenione w podświadomości nawet osób z uprawnieniami budowlanymi.

Przedstawiam, parę swoich analiz, które są raczej na półce “sci-fi”

W świetle Prawa Budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są: Inwestor, Kierownik Budowy (i kierownicy robót), Inspektor Nadzoru, Projektant (reszta to jacyś tam ludzie, którzy tylko wykonują budynek i mają być grzeczni).

Poniżej zestawienie niektórych z obowiązków tych dwóch pierwszych osób (fragmenty Prawa Budowlanego):

Dalej będę też korzystał rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45), którego nie będę cytował aby nie zaciemniać.

Jakie wnioski i pytania wynikają z tej lektury?

1. Inwestor może i powinien dokonywać wpisów do dziennika budowy. Jego główna rolą jest ustanowienie reszty uczestników uczestników procesu budowlanego, którzy powinni potwierdzić tą godność własnym wpisem. Inwestor powinien protokolarnie przekazać teren budowy Kierownikowi wraz z całym projektem budowlanym, a ten powinien to potwierdzić odpowiednim wpisem- Nie budzi kontrowersji.

2. Inwestor ma ustawowy obowiązek mianowania Kierowników Robót w odpowiedniej specjalności jeżeli występują prace branżowe (tak również przy przy domach jednorodzinnych).  O ile Kierownika mianuje Inwestor to Kierownika Robót może mianować i Inwestor i Kierownik.

-Co jak inwestor nie dopełni swojego obowiązku? – Kara grzywny.
-Co powinien zrobić Kierownik jak pojawi się na budowie pierwsza bednarka albo kawałek pomarańczowej rury?
a) Zamknąć oczy i powiedzieć, że mianowanie Kierownika Robót to obowiązek Inwestora?
b) Poczuć swoje obowiązki prowadzenia budowy zgodnie z przepisami, wstrzymać dany zakres prac i powiadomić Inwestora o jego obowiązkach (a potem dostać kopa z budowy).
– Czy Kierownik, który pozwala na prowadzenie prac instalacyjnych staje się za nie poniekąd odpowiedzialny ? – nie wiem nie ma na to jednoznacznego orzecznictwa…
-Jakie przyjemności czyhają na osoby, które prowadzą roboty w nieswojej branży?

3. Kierownik Budowy prowadzi roboty budowlane, a Inwestor ma obowiązek je odebrać lub zapewnić ten odbiór przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Jak to jest przeważnie na budowie?
-Inwestor prowadzi roboty budowlane, a Kierownik przyjeżdża je odbierać. Często można zobaczyć wpisy Kierownika: “odebrałem zbrojenie fundamentów”.
jest to pomieszanie z poplątaniem funkcji. Kierownik Prowadzi roboty i jest zobowiązany realizować je zgodnie z wszystkimi świętymi przepisami i normami. Kierownik nie może sprawdzać sam siebie i pełnić faktycznej funkcji Inspektora Nadzoru. Kierownik ma obowiązek zgłosić roboty zanikowe i ulegające zakryciu Inwestorowi i ten jest zobowiązany ustawowo przystąpić do odbioru? Jak może tego dokonać?

a) Sam pójść na budowę, udawać że się na czymś zna. Tworzy się protokół z odbioru, którego zaistnienie potwierdza się w dzienniku budowy lub Inwestor robi lakoniczny wpis w dzienniku budowy, że był i potwierdza (tutaj są zdania z porno czy inwestor bez kompetencji powinien dokonywać odbioru i jakie ma władze aby negować w dzienniku roboty wykonane przez osoby uprawnione). W każdym razie ślad z odbioru z Inwestorem powinien się pojawić. Ma to raczej znaczenie w perspektywie Kodeksu Cywilnego i obowiązku zapłaty za wykonane roboty w razie sporów. Protokoły częściowe stanowią dokumentację powykonawczą obiektu
b) Inwestor może mianować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który jest już pełną gęba jego pełnomocnikiem w odbiorach

Tutaj powstanie pytanie jak Kierownik budowy ma zgłosić roboty zanikowe nie ze swojej branży?  – Zamyka oczy?

4. Inwestor ma obowiązek ustanowić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli są wykonywane obiekty lub elementy wspomniane odpowiednim rozporządzeniu. Z uwagi na to, że większość domów robi się bez pozwolenia na budowę tudzież bez wglądu urzędnika w projekt techniczny obowiązek ten nie jest często narzucony na podstawie decyzji tylko na podstawie samych przepisów.

Typowymi elementami, które mogą wymagać odbioru Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjnej to płyta fundamentowa, posadowienie na trudnych gruntach, balkon z projektowanym obciążeniem użytkowym ponad 5kN/m2, sporadyczne tarcze.

Co powinien zrobić Kierownik Budowy, stróż legalnej budowy i podmiot profesjonalny – kiedy widzi, że Inwestor nie dopełnił swojego obowiązku i przystępuje do odbioru sam jak powinien ustanowić Inspektora?
a) Zamknąć oczy i powiedzieć to nie mój problem?
b) Pouczyć Inwestora i czekać aż ten naśle na niego zawodnika?

5. Co powinien zrobić Kierownik Budowy jeżeli widzi, że Inwestor dowolnie kształtuje budynek i nie zamierza ustanowić projektanta Pełniącego Nadzór Autorski nad jego zmianami?

Te rozważania są jednym z powodów, dla których przeważnie nie przyjmuję funkcji Kierownika Budowy. Zarobek mały, za dużo pytań i wątpliwości. Za dużo problemów dla Inwestora. Czy Inwestorzy powinny dopasować się do Prawa czy Prawo do stanu faktycznego?

Powstaje też pytanie kto za tych wszystkich “darmozjadów” zapłaci?

Facebook
Twitter
LinkedIn