Reakcje egzotermiczne w budownictwie

Reakcje egzotermiczne w budownictwie – czyli hydratacja cementu.
Istotną sprawą przy wylewaniu elementów masywnych jest pielęgnacja betonu, która ma służyć tłumieniu energii powstałej w skutek reakcji chemicznych związków cementu. Osłanianie betonu od słońca oraz polewanie go woda ma ograniczyć parowanie wody z mieszanki, której zbyt szybkie wysychanie może doprowadzić do spękań oraz ograniczenia wytrzymałości betonu.
Wylewanym betonem można się poparzyć zarówno chemicznie jak i fizycznie w skutek wysokich temperatur (są odważni co wylewali beton bez gumiaków)
Zdjęcie przedstawia termogram płyty fundamentowej 12 godzin po zalaniu.
Temperatura tego betonu to oczywiście mieszanka wielu czynników:
– temperatury początkowej dużej bezwładnej masy
– nagrzania od promieniowania w ciągu dnia
– pielęgnacji przez polewanie zimną wodą
– promieniowanie do nieboskłonu
– zastosowanie wolnowiążącej mieszanki
Temperatura powietrza w momencie pomiaru wynosiła ok. 20-21 *C. Powierzchnia reagującego betonu zachowała temperaturę zbliżoną mimo dużego odziaływania nieboskłonu (temperatura okolicznych elementów byłą o 10*C niższa)

Budownictwo to ciekawy przekrój przedmiotów ścisłych.

Zapraszam do korzystania z moich usług z zakresu nadzoru na budowie:
https://jasinskinadzory.pl/inspektor-nadzoru-przeglady-okresowe-opinie-techniczne/
Oraz pomiarów termowizyjnych:
https://jasinskinadzory.pl/termowizja/

Facebook
Twitter
LinkedIn