Wentylacja w pomieszczeniach z kuchnią gazową

Przypomnienie z gimnazjum lub podstawówki:

Jeden z efektów reakcji egzotermicznej:
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O ( +Ciepło)

(Jak zabranie tlenu to mamy czad)

Podobno jak się to przeliczy molowo, to wychodzi 1,7 litra wody z 1m3 gazu.

Przedstawiam małe stanowisko badawcze:
-Pomiar zawartości dwutlenku węgla (ppm), wilgotności względnej (RH%) i temperatury powietrza (*C)
-Czas pomiaru ok. 15 minut

-Wydzielona ale otwarta Kuchnia z oknem ze ograniczona wentylacją, bez osób.

Opis:

Uruchomienie 4x palniki gazowe (bez gotowania) i obserwacja zmian parametrów powietrza.

Wyniki:
1. Start
ok. 1000 ppm CO2
Wilgotność względna 52,4% przy temperaturze 22,2*C (10,26 g/m3)
2. Koniec
ok. 2000 ppm CO2
Wilgotność względna 50,1% przy temperaturze 26,2*C (12,73 g/m3)

(co odpowiada ok. 65% wilgotności względnej przy temperaturze początkowej)

Wnioski:
– Dwukrotny wzrost CO2 w 15 minut
– Duży skok wilgotności powietrza bez gotowania.

– Podniesienie temperatury o ok. 4*C

Przepisy wskazują na konieczność wentylacji pomieszczenia z kuchenką gazową na poziomie wywiewu 70m3/h niezależnie od tego czy pomieszczenie jest wydzielone, czy ma okna, czy nie. W kuchniach elektrycznych dopuszcza się 30-50 m3/h.

Dbaj o zdrowie swojego budynku i życie swojej rodziny.

Jak przychodzi kominiarz to go nękaj i pytaj o wskazania anemometru i kierunek strugi przy kratce. Jak nie ma innej możliwości to wietrz podczas gotowania

Produkty spalania z urządzeń gazowych potrafią wybić w domu to co żywe – nawet rybki w akwarium.

Zapraszam do zapoznania się z moimi usługami w zakresie pomiarów w budownictwie – szczególnie sprawności wentylacji i kominów:
https://jasinskinadzory.pl/pomiary-i-badania-w-budownictwie/

Facebook
Twitter
LinkedIn