Indykatory PH – Szacowanie Karbonatyzacji Betonu

Było trochę fizyki, to teraz chemia!

Beton poza funkcją nośną pełni też rolę służebną względem zatopionej w nim stali chroniąc ją przed nagrzewaniem w trakcie pożaru lub przed odziaływaniem środowiska zapewniając ochronę przed korozją. Pasywacja stali zbrojeniowej jest zapewniona w betonie, w którym panują warunki alkaliczne ref. >12 PH.

Na budowie da się często słyszeć tekst:
“Jak się odetnie dostęp powietrza to nie będzie korodowało”
– I to nie do końca prawda…

Beton wskutek odziaływania wilgoci w jego porach oraz CO2 “wietrzeje” przez wytrącanie soli – CaCO3. Należy pamiętać, że dwutlenek węgla podobnie jak dwutlenek wodoru przemieszcza się przez dyfuzję w głąb konstrukcji. Podobnie jak przy ociepleniu poddasza należy zadbać paroizolację, tak przy betonie można zadbać o powłoki izolujące przed CO2.
Powolna utrata PH betonu może doprowadzić do zdjęcia zbroi pasywacyjnej ze zbrojenia.

Przy doborze betonu poza samą jego wytrzymałością na ściskanie należy rozważyć jego klasę ekspozycji na środowisko i zawartość cementu, która zagwarantuje trwałość właściwości otuliny betonowej przez wymagany okres eksploatacji.

W budynkach, w których pojawiają się problemy z korozją konstrukcji żelbetowej często wykonuje się wskaźnikowe testy odczynu PH otuliny betonowej celem weryfikacji trwałości konstrukcji. W praktyce stosuje się trzy różne wskaźniki pomagające w ocenie stanu betonu:

– 1% fenoloftaleina barwiąca beton na różowo/fioletowo przy PH wyższym od ok. 85,-9,5. Test został opisany w normie PN-EN 14630:2002

– 1% tymoloftaleina Barwiąca beton przy PH 9,3 do 10,5.

-Gotowa mieszkania 

Badanie betonu należy wykonywać na świeżym przełamie  z uwagi na szybkie wietrzenie warstw wietrznych.

Na zdjęciach mieszanki wykonanych metodą chałupniczą (poza mixem)


Zapraszam do korzystania z moich usług w zakresie pomiarów w budownictwie
https://jasinskinadzory.pl/pomiary-i-badania-w-budownictwie/

Facebook
Twitter
LinkedIn